Hình thức nộp học phí

  1. Nộp trực tiếp tại văn phòng: Fast Track SE – tầng 1, toà nhà FPT, KCN An Đồn, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
  2. Nộp tại ngân hàng:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đào tạo Công nghệ Hiệu quả

STK: 01749308501

Liên hệ tư vấn