Trang chủ Fast Track SE - khóa học và làm dự án IoT ngắn...

Fast Track SE – khóa học và làm dự án IoT ngắn hạn

49
Khóa IoT ngắn hạn là một trong những dự án hợp tác giữa Trung tâm giao lưu quốc tế FISEC và Fast Track SE. Chương trình học ngắn hạn có sự tham gia giữa sinh viên đến từ nhiều trường Đại học các nước: Nhật Bản, Ấn Độ, Brunei, Malaysia, Úc,…..là một chương trình đào tạo định kì tại Fast Track SE và giúp sinh viên tích lũy được các  kiến thức về IoT và nâng cao khả năng tiếng Anh, làm dự án và báo cáo trước đội ngũ giáo sư quốc tế.
Tổng quát
gPBL (global Project-Based Learning) là chương trình hợp tác các trường đại học kỹ thuật danh tiếng của Nhật (Fukuoka Institute of Technology, Shibaura Institute of Technology..), Thái Lan (Suranaree University of Technology..) và Việt Nam (FPT University) nhằm đưa ra các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế cho sinh viên ngành công nghệ phần mềm theo chuẩn Project-Based Learning. Sinh viên sẽ được tham gia đào tạo và làm dự án phần mềm trong các nhóm dự án quốc tế cùng với sinh viên các trường đại học trên.
Với khoá học IoT 2018 được tổ chức tại Trường Đại Học FPT Đà Nẵng lần này, học viên sẽ nắm được các khái niệm về điện tử cơ bản, các thành phần của một hệ thống IoT, có kỹ năng để tự mình xây dựng một hệ thống IoT đơn giản bao gồm cả phần cứng và phần mềm thông qua giao tiếp không dây giữa các thiết bị laptop, điện thoại tới các cảm biến.
Đồng thời qua khoá học này, học viên cũng sẽ học được cách làm việc, cộng tác phát triển dự án trong môi trường quốc tế.
Yêu cầu của khóa học
Học viên có kiến thức căn bản về công nghệ phần mềm.
Học viên biết sử dụng cơ bản một ngôn ngữ lập trình C/ C++/ JAVA/ Python
Học viên có kiến thức cơ bản về Network Programming (Socket Programming)
(Tham khảo tài liệu sau:
– C:https://www.geeksforgeeks.org/socket-programming-cc/
– Java:https://www.javaworld.com/article/2077322/core-java/core-java- sockets-programming-in-java-a-tutorial.html

Chuẩn bị

Học viên cần có máy tính và điện thoại Android (nếu xây dựng Android App)
Học viên cần cài đặt trước các phần mềm sau:
– Android studio (nếu xây dựng Android App)https://developer.android.com/studio/index.html (700MB)
– Arduino IDEhttps://www.arduino.cc/en/Main/Software (90MB)
Riêng với các bộ Arduin UNO Kit, Raspberry Pi và các cảm biến thì học viên sẽ được cung cấp trong quá trình tham gia học tại đây.
Lợi ích từ khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:
– Có kỹ năng cơ bản để làm sản phẩm IoT: điện tử cơ bản, web app, mobile app
– Hiểu được kiến trúc và các thành phần của một hệ thống IoT
– Xây dựng hoàn thiện sản phẩm IoT nhanh và đơn giản
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN