LẬP TRÌNH JAVA CHUYÊN NGHIỆP

NỘI DUNG TỔNG QUÁT KHÓA HỌC

Chương trình đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp ngoài giờ dành cho các sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học các năm cuối tại các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành kỹ thuật khác. Sinh viên theo học, hoàn thành chương trình đạt yêu cầu sẽ được đảm bảo việc làm tại Công ty Phần mềm FPT.

Java là công nghệ được sử dụng trong hơn 60% các dự án tại các Công ty XKPM lớn, đồng thời nếu kỹ năng Java các lập trình viên cũng có thể dễ dàng học được các công nghệ khác như JavaScript, Ruby, Node.JS hay các nền tảng phát triển cho di động như Swift hay lập trình Android. 

Đối tượng tuyển sinh & yêu cầu

  • Lộ trình cơ bản được thiết kế dành cho sinh viên đã từng làm quen với việc lập trình bằng ngôn ngữ bất kỳ: JavaScript, C, PHP và có các kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, cơ sở lập trình hay cơ sở dữ liệu.
  • Học sinh phổ thông hoặc sinh viên chưa có các điều kiện trên đây hoặc sinh viên các chuyên ngành khác có thể theo học khóa "Cơ sở lập trình", sau khi hoàn thành là các bạn có thể theo học khóa đào tạo lập trình viên Java.

Kết quả sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học với kết quả đạt yêu cầu, các bạn sinh viên đã có thể bắt đầu tham gia làm việc tại các dự án/Công ty phần mềm sử dụng Công nghệ Java và có khả năng học các công nghệ khác nếu cần. Với các kỹ năng đó, cùng với thái độ và phong cách làm việc được rèn luyện qua các dự án học tập sinh viên sẽ được đảm bảo tiếp nhận vào làm việc tại Công ty Phần mềm FPT và có cơ hội việc làm khác rất lớn với nhu cầu hàng ngàn vị trí công ty, tổ chức khác.

Chương trình học

Học phí

TT

Môn học/nội dung

Số giờ

1

Nhập môn lập trình hướng đối tượng (OOP)

24

2

Java Desktop

12

3

MVC với framework Swing

24

4

Cơ sở dữ liệu quan hệ với MySQL

12

5

Ứng dụng trong dự án đào tạo

36

  Lập trình Java nâng cao

 
6

J2EE - Web development

36

7

MVC with Hibernate framework

48

8

Quy trình phát triển phần mềm với Agile

12

9

Hoàn thiện dự án sinh viên và sản phẩm cá nhân

36

10

Kỹ thuật tìm việc làm, apply vào F-SOFT

12

+

Tổng số giờ học

288

Số buổi/tuần:       2 buổi trên lớp + 6 giờ tự học có hướng dẫn online

Thời gian học:     6 tháng (288 giờ học lý thuyết, thực hành, dự án)

  • Học phí: 2,000,000 đồng/tháng (học trong 6 tháng)
  • Học phí có thể thu theo tháng
  • Giảm 10% nếu nộp 3 tháng
  • Giảm 20% nếu nộp luôn 6 tháng
  • Giảm 500,000 nếu đăng ký theo nhóm 3 bạn trở lên
  • Lớp "Cơ sở lập trình" (tương đương LP1) 1,5->2 tháng: 2,000,000 VNĐ (áp dụng cho các bạn chưa có kiến thức căn bản)

Cam kết khóa học

Được đảm bảo việc làm sau khi hoàn thành khóa học tại FPT Software.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Học vấn

Chương trình học

Bạn biết thông tin từ

Lưu ý: vui lòng kiểm tra lại thông tin chính xác của bạn. Chúng tôi sẽ gọi điện cho bạn trong thời gian sớm nhất.