Chương trình kỹ sư thực hành phần mềm FPT

Học 16 - 20 tháng - Làm việc tại FPT Software - Học và thực hành cùng sinh viên quốc tế

ĐẦU VÀO

♦ Tốt nghiệp THPT / Cao đẳng / Đại học

♦ Đam mê công nghệ thông tin

♦ Có khả năng học tập & làm việc với cường độ cao

ĐẦU RA

♦ Lập trình viên (Developer)

♦ Kiểm thử viên (Tester)

♦ Quản lý chất lượng (Quality Assurance)

NỘI DUNG & PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Chương trình học Fast Track SE bao gồm 4 học kỳ, mỗi học kỳ 4 tháng, được tiến hành bằng phương pháp đào đạo thông qua dự án (project-based learning)  trong môi trường thực tiễn của các công ty phần mềm: "đi học như đi làm" (learning in working environment). Trong toàn bộ quá trình học tập, học viên sẽ được tham gia các "dự án đào tạo" (learning projects) dưới sự chỉ dẫn trực tiếp của các chuyên gia và các quản trị dự án đã có nhiều kinh nghiệm làm việc (mentors) cả tại chỗ và online. Trong mỗi dự án, sinh viên đồng thời được đào tạo các ngôn ngữ lập trình, kỹ năng chuyên môn và các kiến thức nền tảng của một lập trình viên. Cụ thể:

HỌC KỲ 1

Các dự ánKỹ năng & Chuyên môn
LP#0: Living in a digital world

Khóa học Living in a digital world (sống trong thế giới số), trang bị những kỹ năng cơ bản nhằm giúp người học có thể tương tác một cách tự tin và an toàn trên Internet, khai thác Internet, điện thoại thông minh và các ứng dụng công nghệ phục vụ cho cuộc sống, công việc và học tập.

 • The Internet and digital world
 • Mastering your PC
 • Digital Office: Apps & Tools (*)
 • Search & translation (*)
 • Smartphones & digital maps
 • Digital Photo & Tools
 • Digital Video & Tools
 • Social Network
 • Online shopping
 • Final Exams
LP#1: Get start with computer programming

Sau tuần khởi động và làm quen với phương pháp đào tạo "đi học như đi làm" sinh viên bắt tay vào thực hiện dự án đầu tiên được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản của khoa học máy tính, cơ sở lập trình, thuật toán và làm quen với các cấu trúc lập trình cơ bản. Đồng thời sinh viên được tham gia thực hiện dự án và ngôn ngữ trực quan scratch để tạo ra sản phẩm phần mềm đầu tiên.

 • Nhập môn khoa học máy tính
 • Các thuật toán và kiến trúc phần mềm
 • Ngôn ngữ lập trình trực quan scratch
 • My first app
 • SE: Khái niệm về dự án phát triển phần mềm
LP#2: Web Development

Sinh viên sẽ xây dựng website cơ bản theo các chủ đề như: du lịch, quê hương, hồ sơ cá nhân và giới thiệu công nghệ bằng các kỹ thuật lập trình cơ bản về web để tạo ra cho bản thân có được sản phẩm của chính mình.

 • Cơ sở web & ngôn ngữ HTML
 • Tổ chức và các giao diện (layouts) thông tin trên web
 • CSS
 • JavaScripts
 • My first website
 • SE: Yêu cầu phần mềm
LP#3: Web application development
Sinh viên được tham gia phát triển ứng dụng web với Framework Struts/Hibernate (Java) với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL/SQL Server. Trong dự án này, sinh viên bắt đầu học và thực hành chuyên sâu các kỹ thuật trong quản  lý dự án phần mềm như: quản lý và phân tích yêu cầu, cách ghi lỗi (Log bug),...
 • PHP with CodeInigter Framework
 • DBMS with MySQL & SQL (Structure Query Language)
 • Javascript server site or NodeJS
 • Web layout & structure, familiar to debug
E4IT: Level 1 - 3

Sinh viên sẽ tham gia một tuần trại tiếng anh và giao lưu cùng các bạn sinh viên nước ngoài đến từ Brunei, Indonesia, Úc,... giúp các bạn tăng cường khả năng giao tiếp. Sinh viên được luyện tập phương pháp đọc hiểu các yêu cầu phần mềm (một trong những kỹ năng quan trọng nhất của một lập trình viên). Sử dụng các công cụ học tập một cách thuần thục.

 • English camp
 • Learning tools
 • IT terms
 • Software requirements understanding

HỌC KỲ 2

Các dự ánKỹ năng & Chuyên môn
LP#4: Application Development

Sinh viên thực hiện phát triển ứng dụng với phương pháp lập trình hướng đối tượng với các cấu trúc dữ liệu dạng file. Làm quen và sử dụng ngôn ngữ Java cho việc phát triển các ứng dụng form-based.

 • Lập trình hướng đối tượng (với Java core)
 • Cấu trúc và các bước phát triển ứng dụng
 • File management (listting, reading, writting)
 • Form design with Java development tool (IDE)
LP#5: Migration Aplication

Sinh viên sẽ tham gia phát triển bổ sung một Module hoặc chức năng cho ứng dụng đang vận hành (có sẵn) bằng Java hoặc dotNet. Sinh viên cũng sử dụng các kỹ thuật quản lý dự án phù hợp với loại hình dự án này như: integration test,...

 • Java or dotNet
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Kiến trúc hệ thống
 • SE: Log timesheet, Logbug, Task registration, Aplication testing and integration,
LP#6: Mobile development

Sinh viên sẽ tham gia phát triển các ứng dụng di động trên nền iOS/ Android OS với công cụ phát triển phù hợp. Sinh viên cũng được học cách thiết kế bản mẫu (Wireframe & Prototype) ứng dụng.

 •  iOS/ Android devices
 • Wireframe & Prototype Design
 • Xamarin tool
 • Push API
E4IT: Level 4 - 6

Sinh viên sẽ sử dụng tiếng anh để giao tiếp trong dự án cùng các bạn sinh viên nước ngoài. Sinh viên tiếp tục được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu yêu cầu phần mềm từ các dự án thật, nhằm giúp các bạn trãi nghiệm và hiểu được cách viết yêu cầu từ khách hàng thị trường Mỹ, Nhật,...

 • Learning tools
 • IT terms
 • Software requirements understanding

HỌC KỲ 3

Các dự ánKỹ năng & Chuyên môn
 OJT #1

Trong học kỳ này, sinh viên sẽ được thực tập tại Công ty FPT Software(FSoft) thông qua những gì đã học. Sinh viên sẽ vận dụng các kiến thức và trải nghiệm của mình tại Fasttrack để áp dụng vào công việc. Với các sinh viên chưa đủ tự tin thì vẫn tiếp tục học thêm ở các Learning Project tại Fasttrack để tiếp tục cải thiện được kỹ năng và kiến thức của mình. Tuỳ vào công nghệ mà sinh viên sẽ được tham gia vào các dự án trực tiếp tại FSoft với các dự án mà Công ty Fsoft đang có.

 • Môi trường làm việc tại FPT Software
 • Công cụ quản trị dự án của FPT Software
 • Môi trường và công cụ kỹ thuật (tùy dự án)
 • Các quy định bảo mật thông tin (ISMS)
 • Văn hoá tại doanh nghiệp.
 • Các kiến thức về kỹ nghệ phần mềm
 E4IT: Level 7 - 9

Sinh viên tiếp tục rèn luyện các kỹ năng đọc hiểu yêu cầu phần mềm ở mức độ khó hơn nhằm giúp sinh viên hiểu được những yêu cầu phức tạp vừa phải trong dự án phát triển phần mềm

 • Learning tools
 • IT terms
 • SRS, SRD, SDD understanding

HỌC KỲ 4

Các dự ánKỹ năng & Chuyên môn
OJT #2

Ở học kỳ cuối, sinh viên sẽ thực sự là một lập trình viên để có thể tham gia các dự án phần mềm được giao và phù hợp với năng lực. Sinh viên được học và tìm hiểu thêm công nghệ phù hợp dự án, kiến thức về nghiệp vụ dự án, thực hành lập trình phát triển phần mềm tại Fsoft. Sinh viên được học thêm các kiến thức cụ thể về các quy trình theo các loại dự án phần mềm khác nhau.

 • Java, dotNet hoặc PHP tuỳ vào loại dự án mà sinh viên tham gia.
 • Dự án maintainance, migration, development hoặc Labo (dòng dự án duy trì phát triển cho nhóm sản phẩm)
 • Văn hoá STICO
 • Các hoạt động của Fsoft
 • Các kiến thức về kỹ nghệ phần mềm (quy trình phát triển phần mềm) tại Fsoft
 • Final report.
 E4IT: Level 10 - 12

Sinh viên tiếp tục rèn luyện các kỹ năng đọc hiểu yêu cầu phần mềm ở mức độ khó hơn nhằm giúp sinh viên hiểu được những yêu cầu phức tạp hơn trong dự án phát triển phần mềm khi thực tập tại Fsoft.

 • Learning tools
 • IT terms
 • Software requirements understanding